Erosiewerende matten

Nieuw aangelegde taluds zijn zeer kwetsbaar. De inwerking van water en wind kunnen het oppervlak sterk beschadigen. Om de vormstabiliteit van de helling te waarborgen en het zaaigoed de kans te geven op de gewenste plaats te laten kiemen, bestaat er een divers gamma producten.

Deze producten worden onderverdeeld in permanente wapeningsproducten en biodegradeerbare matten. Biodegradeerbare matten hebben een tijdelijk effect, tot de begroeiing voldoende ontwikkeld is om deze taken over te nemen.

Diverse grondstoffen zijn mogelijk in functie van de projecteisen en de vereiste levensduur van de producten.

Download onze PDF brochure

Informatiebrochure 'Erosiewerende matten'

Heeft u een vraag over onze diensten of over Emergo in het bijzonder?

Tel: +32 3 860 19 70 | Fax: +32 3 886 23 00 | Email : info@emergo.be

Rijksweg 91- B-2870 Puurs - BELGIUM
(GPS: Kreweg)