Geotextielen

Geotextielen zijn bij definitie bepaald als textielproducten die toegepast worden in geotechnische werken. Ze worden gescheiden in twee grote groepen op basis van hun productietechniek.

We spreken over geweven en niet-geweven geotextielen.

Welk type geotextiel er per toepassing gebruikt kan worden, hangt af van de functionele eisen en de kostprijs.
Door de grote verscheidenheid en de mogelijkheid om de producteigenschappen af te stemmen op praktijkeisen hebben geotextielen al vele jaren hun plaats in de markt veroverd.

De voornaamste toepassingen zijn:

scheiden of wapenen van grond.
als filter of als afvoerkanaal voor water

Geotextielen worden vervaardigd uit diverse grondstoffen zoals polypropyleen, polyester, polyethyleen, …

Download our PDF Brochure

Informatiebrochure 'Geotextielen'

Heeft u een vraag over onze diensten of over Emergo in het bijzonder?

Tel: +32 3 860 19 70 | Fax: +32 3 886 23 00 | Email : info@emergo.be

Rijksweg 91- B-2870 Puurs - BELGIUM
(GPS: Kreweg)