Anti-corrosiebescherming

Alle ondergrondse buizen worden op een tweetal manieren beschermd tegen corroderende invloeden.

Enerzijds zijn er de beschermingsmaatregelen in de vorm van een specifiek omhullingsconcept dat, in combinatie met de actieve kathodische corrosiewering, vanuit een technische en wetenschappelijke hoek een optimale oplossing biedt bij ieder mogelijk risico op corrosie.

Dankzij een isolerende omwikkelband van KEBU, die rondom de buis is aangebracht, wordt een eventuele aantasting door corrosie absoluut voorkomen. De omhulling is tevens poriënvrij en hecht zich hierdoor uitstekend aan de gehele buiswand.

Anderzijds is er ook nog de actieve corrosieweringstechniek, ter preventie van corrosieschade, waarbij de omschreven te beschermen leidingen via een kathode-stroom gepolariseerd worden en bijgevolg de beschermingsfactor van de aangebrachte corrosiewerende laag nog eens aanzienlijk verhoogd wordt.

< terug naar Industrie

Heb je een vraag over één van onze diensten of over Emergo-group in het algemeen?

Tel: +32 3 860 19 70 | Fax: +32 3 886 23 00 | Email : info@emergo.be

Rijksweg 91 - B-2870 Puurs - BELGIUM
(GPS: Kreweg)