Parkbrug, Antwerpen

Plaatsing Parkbrug even indrukwekkend als ontwerp zelf

Een weekend, meer hadden Emotec en bouwpartners onlangs niet nodig om de langverwachte Parkbrug over de Leien in Antwerpen heen te leggen. Het ontwerp van Ney & Partners herbergt nochtans een overspanning van 67 m en valt op door zijn complexe vorm. Toch opperde de hoofdaannemer al tijdens de inschrijving deze manier van montage. Het bedrijf dat de volledige bouw van de voetgangers- en fietsersbrug op zich nam, wist zo de verkeershinder tot een minimum te beperken.

De Parkbrug is onderdeel van het door bouwheer AG Vespa gecoördineerde stadsproject Kop Spoor Noord. Deze zone situeert zich tussen het Park Spoor Noord en het Eilandje en bestaat uit bouwgronden ten noorden en ten zuiden van het Noorderlaanviaduct. In deze mix aan woningen, publieke voorzieningen, kantoren, horeca en handelszaken fungeert de Parkbrug als verbinding tussen Park Spoor Noord en het Eilandje. “Concreet rust de brug, op een hoogte van 5,5 m boven het straatniveau, langs weerszijde op respectievelijke het kopgebouw van campus Artesis-Plantin Hogeschool en Londentower”, vertellen afgevaardigd bestuurder Paul De Neef en projectingenieur Luc Van Deun van Emotec. “Op die manier doet de voetgangers- en fietsersbrug dienst als een noordelijke toegangspoort tot de stad.”

Een geheel

Het meest opmerkelijke aspect van deze werken betreft het transport in zijn geheel over water via het Kattendijkdok. Niet evident aangezien de brug een lengte heeft van 67 meter, 170 ton weegt en Emotec te Puurs zelf niet aan water is gelegen. “We deelden daarom de constructie op in acht gelijkwaardige delen”, geeft Van Deun aan, “die we afzonderlijk transporteerden naar een locatie in Willebroek. Vervolgens gingen we ter plaatse over tot de totaalsamenstelling, corrosiebehandeling en eindafwerking, waarna de brug, in samenwerking met kraanbedrijf Sarens-Londerzeel, in zijn geheel op kamaks kon worden vervoerd via de Schelde. Op de locatie aan de Leien maakten we gebruik van liftsystemen om de brug te monteren. Het werd immers millimeterwerk om de brug op de gevelelementen van beide gebouwen in te passen. Enkel via deze werkwijze in transport en montage lukte het ons de klus klaar te spelen binnen de initieel door ons beoogde, en erg strikte deadline van een weekend.”

Focus op complexiteit

Dat net deze specialist in staalbouw, brugvoegen en speciale technieken de opdracht binnen haalde is weinig verrassend. De onderneming onderscheidt zich immers in de realisatie van meer complexe constructies. “We zetten niet in op rechttoe-rechtaan bouwwerken, maar leggen ons specialisatie toe op complexe structuren”, benadrukt Paul De Neef. “Dat op zich is een nichemarkt waarop niet elke bruggenbouwer wil inschrijven maar die enorm veel voldoening geeft aangezien we telkens meewerken aan unicums in maatwerk. Bekijk je de werken van Ney & Partners bijvoorbeeld, dan valt het op dat hun ontwerpen steeds geavanceerder worden. In dusdanige complexiteit zijn communicatie tussen partners en een flexibele hands-on aanpak belangrijke succesfactoren. Enkel een optimale wisselwerking van kennis en ervaring tussen hoofdaannemer, architect en bouwheer stelt u in staat dergelijke technisch hoogstaande realisaties zoals de Parkbrug op de meest efficiënte manier te verwezenlijken.”

(Uit een artikel van Beton- en Staalbouw, mei 2016)